Celem fundacji jest prowadzenie działalności na rzecz rozwoju gospodarki i innowacji służącej podniesieniu potencjału ekonomiczno – społecznego kraju oraz promowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw gospodarczych służących pielęgnowaniu polskości oraz rozwoju świadomości narodowej w wymiarze gospodarczym i kulturowym. Wzorem dla realizacji głównego celu fundacji jest postać polskiego patrioty, wicepremiera, ministra przemysłu i handlu, ministra skarbu w II Rzeczpospolitej Polskiej – Eugeniusza Felicjana Kwiatkowskiego.

 PREZES:

  • Marek Drączkowski

 RADA FUNDACJI:

  • Kaznowska Joanna – Przewodnicząca
  • Chmielewski Marek – Wiceprzewodniczący
  • Górecki Krzysztof
  • Misztal Wojciech
  • Sieczka Michał
  • Filipek-Sobczak Magdalena